Järjestötalojen kannanotto: Iso huoli järjestöjen kunta-avustuksista

Kuntien ensi vuoden talousarviotyö sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueille on herättänyt keskustelua järjestöjen ja erityisesti sote-järjestöjen toiminta-avustusten kohtalosta.

Kuntien ensi vuoden talousarviotyö sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueille on herättänyt keskustelua järjestöjen ja erityisesti sote-järjestöjen toiminta-avustusten kohtalosta.

Huoli kentällä on suuri, sillä kunta-avustukset ovat järjestötoiminnalle ensiarvoisen tärkeitä. Ne ovat usein elinehto toiminnan jatkumiselle, joten avustusten supistukset voivat olla kohtalokkaita ihmisten hyvinvoinnille ja osallisuudelle.

Järjestöillä on tunnistettu ja korvaamaton rooli koko Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan strategisessa kehittämisessä, jonka keskiössä onhyvinvoiva väestö.

Asukkaille halutaan nyt ja tulevaisuudessa turvata mahdollisuudet hyvään elämään ja merkitykselliseen toimintaan, ja arjen palvelut halutaan taata kaikkien asukkaiden saavutettaviin.

Järjestöt yhdessä vapaaehtoisten ja palkattujen työntekijöiden kanssa toimivat kuntalaisten rinnalla, matalalla kynnyksellä ja vieläpä kustannustehokkaasti. Monissa kunnissa esimerkiksi ennaltaehkäisevä työ ja vertaistoiminta, kuten pitkäaikaissairaiden, vammaisten sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien tukeminen ovat pitkälti järjestöjen varassa.

Vaikka strategiassa katseet ovat pitkällä tulevaisuudessa, joka päivä rakennamme tulevaisuuden yhteiskuntaa myös tämän päivän nuorille ja lapsiperheille, joiden hyvinvointiin korona-aika on iskenyt kovalla kädellä.

Jos järjestöjen kunta-avustuksia lyhytnäköisesti leikataan, se kostautuu tulevina vuosina entistä suurempina sote-kustannuksina, syrjäytymisenä ja työmarkkinoidenkin lisääntyvinä haasteina. Mitä lähempänä ihmistä, perheitä ja arjen elämää toimitaan, sitä paremmin hyvinvoinnin ja osallisuuden haasteisiin pystytään vastaamaan.

Järjestöjen suuntaan tämä edellyttää vakaata resurssointia, ei kunta-avustusten leikkauksia.

Tuula Jäntti, toiminnanjohtaja, Pohjanmaan Yhdistykset ry
Markku Pulli, hallituksen puheenjohtaja, Pohjanmaan Yhdistykset ry
Sirpa Nevasaari, toiminnanjohtaja, Kosti ry
Esa Erkkilä, hallituksen puheenjohtaja, Kosti ry
Riitta Vatanen, toiminnanjohtaja, Yhteisöjen Yhdistys ry
Leena Huhtamäki, hallituksen puheenjohtaja, Yhteisöjen Yhdistys ry

Ajankohtaista

Skip to content