Järjestötarinaa opiskelijan kynästä: Ystävänkortti Toiminta

Miksi Ystävänkortti toiminta on olemassa ja miten sen toiminta näkyy Etelä-Pohjanmaalla?

 

Ystävänkortti toiminta on kehitysvammaisten henkilöiden tasa-arvoista vapaa-aikaa varten. Tekemisen puolesta toiminta näkyy vapaaehtoisten koulutuksena kehitysvammaisten ystäviksi. Ystävänkortin myöntäminen on toinen olennainen osa toimintaa. Kun kehitysvammainen henkilö saa ystäväkortin, niin sitä käyttämällä häntä avustava henkilö pääsee ilmaiseksi eri vapaa-ajan toimintoihin. Avustava henkilö on kehitysvammaisen henkilön itsensä määrättävissä eikä se ole sidottavissa yhteen tiettyyn henkilöön.  

Etelä-Pohjanmaan alueelta löytyy satoja eri ystäväkorttia hyödyntäviä tahoja, joiden kanssa teemme yhteistyötä mielekkään vapaa-ajan mahdollistamiseksi. Ystävänkortin haltijoita on yhteensä 1752, joista yli 1000 on Etelä-Pohjanmaalla. Toiminnan myötä ystävä pääsee muun muassa esittelemään uusia paikkoja kehitysvammaiselle henkilölle ja muukin kynnys lähteä on ystävän myötä matalampi.

 

Näiden asioiden lisäksi Ystävänkortti toiminta järjestää Villiklubeja. Villiklubi on kerran kuussa tapahtuva ravintolailta ja se on kaikille avoin tapahtuma. Illassa on keskimäärin 70 kävijää. DJ ja/tai livemusiikki ovat molemmat asioita, joista kaikki pääsevät nauttimaan sen aikana.

 

Kuva Villiklubilta

 

Onko Ystävänkortti Toiminta tehnyt yhteistyötä Järjestöklinikka-hankkeen kanssa? Minkälainen vaikutus hankkeella on ollut toimintaanne esimerkiksi juuri yhteistyön kautta? 

Kyllä. Olemme tehneet yhteistyötä ja yhteydenpitomme Järjestöklinikka-hankkeen kanssa on tiivistä. Yhteistyö on kattanut pitkälti esittelytapahtumia. Järjestöpiste, Järjestöpäivä ja Heartful Härmä-hyväntekeväisyysgolftapahtuma ovat esimerkkejä tällaisista. Suunnitteilla on myös SeAMKissa tapahtuva Järjestöextriimi, johon olemme osallistumassa. Tunnettavuus ja tietoisuuden herätteleminen ovat molemmat asioita, mitkä ovat yhteistyön kautta mahdollistuneita asioita.

 

Kuva SeAMK:n Järjestöpisteeltä. Ystävänkortti Toiminnan Sirpa Saarimäki vasemmanpuoleisella esittelypisteellä.

 

 

Minkälaista toimintaa tarjoatte jäsenille ja vapaaehtoisille? 

Vapaaehtoisille on tarjolla monenlaista. Esimerkiksi työnohjausiltoja, missä on tavattavissa ryhmätyönohjaaja. WhatsApp- ja Facebook-ryhmät ovat yhteydenpitokanavia vapaaehtoisille ja he pääsevät osallistumaan erilaisille retkille. Jouluruokailukin on yksi tarjoamamme asia. Toimintaan osallistuessaan vapaaehtoiset saavat mahdollisuuden muodostaa merkittäviä ystävyyssuhteita, mitä he eivät välttämättä muualta saisi.

  

 

Mitkä ovat parhaat asiat työssänne tai vapaaehtoistoiminnassa? 

Ehdoton ykkösjuttu on todistaa ystäväparin muodostumista. Jos ystävänkorttia tai ystävää ei olisi, kehitysvammaiset henkilöt menisivät ja harrastaisivat paljolti vain huoltajiensa kanssa. On kuitenkin tärkeää, että jokaiselta ihmiseltä löytyisi vaihtelun vuoksi muitakin ihmisiä ja ystäviä, joiden kanssa mennä ja tehdä.  

 

Millaisia haasteita kohtaatte toiminnassa tai omassa työskentelyssänne? 

Suurin haaste on se, että emme saa vapaaehtoisia sen verran kuin haluaisimme. Etelä-Pohjanmaalla on lukuisia kehitysvammaisia henkilöitä, jotka etsivät ystävää. Tarjonta ei vastaa lähellekään kysyntää. 

 

Onko asiaa mihin muutos olisi toivottavaa esimerkiksi toiminnan kehittämiseksi. Kertoisitteko siitä? 

Koemme, että jonkinlainen Pop-up toiminta voisi palvella meitä. Yksi esimerkki tästä voisi olla WhatsApp-ryhmä, missä vapaaehtoiset ja kehitysvammaiset henkilöt kohtaisivat. Näin matalalla kynnyksellä saataisiin ystäviä yksittäisiin tapahtumiin. Tämän lisäksi olisi hienoa, että vapaaehtoiset löytäisivät etäystävätoiminnan pariin. Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että vapaaehtoiset haluavat mieluummin ystävän, jota nähdä kasvotusten, mutta on paljon kehitysvammaisia henkilöitä, jotka haluavat nimenomaan etäkaverin. Olisi toivottavaa, että myös he saisivat nauttia ystävyyden myötä mahdollistuvista asioista haluamallaan tavalla. 

 

 

Terveisenne opiskelijoille kiinnostuksen herättämiseksi järjestötoimintaa tai vapaaehtoistoimintaa kohden. (Tässä kohtaa voitte kertoa myös harjoittelumahdollisuuksista). 

Jos aikataulu on sopiva, valtaistavat sosiaalityön menetelmät-harjoittelu voi tarjota sosionomiopiskelijoille erityisen mahdollisuuden erilaisille kokemuksille, esimerkiksi leireille. Opiskelijat ovat tervetulleita harjoitteluun ja samaan tapaan onnistuu hallinnonkin harjoittelu. Niitä onkin nähty lukuisia. Opinnäytetöitä on tehty kolme ja olemme avoimia tarjoamaan uusia aiheita tarvittaessa.

 

Ystävänkortti Toimintaan pääset vielä tarkemmin tutustumaan täällä: https://ystavankortti.fi/fi/

 

Teksti: Johannes Heikura

Kuvat: Ystävänkortti Toiminta

Jaa tämä järjestötarina:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Tulosta sivu

Uusimmat järjestötarinat

Skip to content