Delta med i Föreningsklinikens föreningsenkät

Vänligen besvara enkäten senast fredagen 31.12.2021. Det kan finnas mer än ett svar från samma förening. Varje svar är värdefullt och hjälper oss att utveckla projektet Föreningskliniken för att möta föreningarnas behov.

Hela föreningsfältet lever i en ständigt föränderlig värld. Projektet Föreningskliniken fick sin start under våren och på basen av föreningarnas feedback. Det STEA-finansierade projektet Föreningskliniken stöder och stärker landskapens föreningar inom social- och hälsovården under august 2021 – juli 2024.

Varje svar är värdefullt och hjälper oss att utveckla projektet för att möta föreningarnas behov och önskemål i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten.

Vänligen besvara enkäten senast fredagen 31.12.2021. Det kan finnas mer än ett svar från samma förening. Vi tackar redan på förhand för din medverkan!

Länken till enkäten

Aktuellt

Skip to content