Anni Mattas: Vad betyder frivilligverksamhet för mig? 

Frivilligverksamhet 

Anni Mattas 

7.1.2022 

Vad betyder frivilligverksamhet för mig? 

 

Jag tycker att det är viktigt med frivilligverksamhet i vårt samhälle. Man får träffa nya människor och samtidigt bli del av en gemenskap. Man får även lära sig något nytt och genom små gärningar man göra något viktigt för andra människor. På många håll får man även dra nytta av sina egna hobbyer och intressen när man arbetar som frivillig. 

 

Har jag erfarenhet av frivilligverksamhet? Hur har jag kommit med? 

 

Jag har inte tagit del av så mycket frivilligverksamhet i mitt liv förutom sommaren 2018 då jag var en lägerledare på FMU:s fritidsgård vid Utterö i Sundom. 

En vän i gymnasiet tipsade mig om att jag hade möjlighet att vara lägerledare på sommaren om jag var intresserad. Jag tog kontakt med den huvudansvariga och jag fick komma med på en träff med många andra som var i min ålder som tidigare varit ledare på lägren. Vi fick under ett par tillfällen vara med på träffar där vi utbildade oss och planerade programmen som vi ville hålla på lägren. 

Lägren hette Sommarskoj 1 och Sommarskoj 2. Sommarskoj 1 var för barn i lite yngre ålder (8 – 10 år) medan Sommarskoj 2 var för lite äldre barn (11 – 13 år). Under själva lägren höll vi på med bl.a. utomhusaktiviteter, lekar, sånger, danser och pyssel. Vi hade även ordnat ett lite större projekt på ett av lägren där barnen skulle göra olika uppdrag för att rädda en kidnappad lägerledare. Genom lägren fick jag många nya vänner och jag fick samtidigt erfarenhet i att jobba med barn och unga. 

 

Hurudan frivilligverksamhet skulle jag vilja prova på? 

 

Jag skulle bl.a. vilja prova på någon form av frivillig vänverksamhet eftersom jag vet att Coronapandemin fört med sig att många personer kan känna sig ensamma. Jag skulle även kunna tänka mig att vara någon form av stödperson för någon som behöver det. 

 

Hurudan frivilligverksamhet skulle kunna utveckla det jag kan och min professionella utveckling? 

 

Jag skulle vilja testa på frivilligverksamhet med människor i alla åldrar i både gruppverksamheter och med enskilda människor. Genom att arbeta med människor i olika livssituationer skulle jag få erfarenheter som jag skulle ha nytta av både i och utanför arbetslivet. Olika organisationer erbjuder olika typer av frivilligverksamhet så genom att arbeta i på olika ställen så skulle både min sakkunnighet och samtidigt mitt kontaktnät bli större. 

 

Jaa tämä järjestötarina:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Tulosta sivu

Uusimmat järjestötarinat

Skip to content