Föreningskliniken

Framsida / Föreningskliniken

Det STEA-finansierade projektet Föreningskliniken (2021-2024) stöder och stärker landskapens föreningar inom social- och hälsovården, föreningar som har en erkänd och oersättlig roll i utvecklingen av hela Österbotten.

Föreningsfältet lever i en ständigt föränderlig värld. Föreningarnas verksamhet kommer också i fortsättningen att utmanas av sociala reformer, nedskärningar av kommunala bidrag, digitalisering och äldrande föreningsmedlemmar. Projektet Föreningskliniken fick sin start på basen av föreningarnas feedback.

Under det treåriga projektet grundas fyra kliniker i varje landskap för att främja föreningarnas samarbete med företag, skolor och läroanstalter, utveckla understöds- och projektkunnande samt rekrytering av nya medlemmar. Österbottens Föreningar rf (Vasa) genomför projektet i samarbete med Yhteisöjen Yhdistys ry (Seinäjoki) och Kosti ry (Karleby). 

Föreningar, företag, skolor och läroanstalter inbjuds till samarbete.

 

 

Tuettu Veikkauksen varoilla
Skip to content