Läroanstaltskliniken

Framsida / Tjänster / Läroanstaltskliniken

I läroanstaltskliniken strävar vi efter att bygga en modell för ett gott samarbete mellan läroanstalterna och föreningarna i hela Österbotten. Syftet med läroanstaltskliniken är att studerande och läroanstalternas personal ska få ökad medvetenhet om olika föreningar och hur dessa erbjuder möjligheter till praktik, avhandlingar eller jobb.  

Samarbetet fungerar som bäst då båda parternas önskemål och intressen beaktas, det finns ömsesidighet och acceptans och framför allt en kund- och elevorienterad utvecklingskultur. Vi väntar med spänning på vad vi kan åstadkomma tillsammans! 

Skip to content