Medlemsvärvningkliniken

Framsida / Tjänster / Medlemsvärvningkliniken

Finland är ett utlovat land och i våra landskap får föreningarna en allt viktigare roll. Föreningarna är ändå ingenting utan människor – alla behövs och alla har sin egen plats på fältet! 

Syftet med medlemsanskaffningskliniken är att föreningarna ska få in nya aktiva medlemmar och aktörer. Man vill även inspirera unga att gå med i olika organisationer. Unga människor har en äkta förmåga att påverka och föreningar erbjuder möjligheter till ett brett utbud av aktiviteter i samhället. 

Medlemsanskaffningskliniken ger även möjlighet att lyssna på volontärernas berättelser och Timmen som volontär-kampanjen utmanar influencers, företag och beslutsfattare i regionen. 

Föreningarnas verksamheter handlar om att göra saker tillsammans för allas bästa, häng med du också! 

Skip to content