Oppilaitosklinikka

Etusivu / Palvelut / Oppilaitosklinikka

Oppilaitosklinikan

puitteissa pyritään rakentamaan tiivis yhteistyönmalli alueiden oppilaitosten ja järjestöjen välille. Oppilaitosklinikan tavoitteena on lisätä oppilaiden ja oppilaitosten henkilökunnan tietoisuutta järjestöistä sekä niiden harjoittelu‐, opinnäytetyö‐ ja työllistymismahdollisuuksista. Lisäksi tavoitteena on löytää järjestöihin uusia vapaaehtoisia, yhdistysten jäseniä ja hallitusaktiiveja.

Yhteistyö on parhaimmillaan molempien osapuolten toiveiden ja intressien kuuntelua, vastavuoroisuutta ja vastaantuloa, pilotointia sekä ennen kaikkea asiakas‐ ja oppilaslähtöistä kehittämiskulttuuria. Odotamme innolla, mitä kaikkea yhdessä voidaan saada aikaan!

Oppilaitosten järjestöpisteet

Oppilaitosten järjestöpisteet tarjoavat opiskelijoille ja henkilökunnalle ajankohtaista tietoa järjestö- ja vapaaehtoistoiminnasta, yhdistysten harjoittelupaikoista, opinnäytetöistä ja vapaaehtoistehtävistä.

Järjestöklinikka on myös mukana järjestämässä opiskelijoille suunnattuja tapahtumia, kuten vapaaehtoistoiminnan koulutusta ja opinnäytetyöpajoja.

Skip to content